کودک و نوجوان

نام فارسی دوره آموزشیفرزند پروری مدرن
 
درباره دوره آموزشیکسب اگاهی درمورد تربیت فرزندانمام آسیب هایی که من به فرزندم می زنم وچگونه جلوی آنها را بگیرم؟
اصول فرزند پروری مدرن چیست وچگونه آنها را اجرایی کنم؟
نیازهای کودک من در دوره تولد تا 6 سالگی چیست وچگونه به آنها پاسخ دهم ؟
نیازهای کودک من در دوره 6 تا 11 سالگی چیست وچگونه به آنها پاسخ دهم ؟
چطور یک مادر وپدر فوق العاده باشیم برای رشد و حال خوب وموفقیت فرزندمان  
حاصل دورهدراین دوره یاد می گیرید چطور میتوانید یک فرزند موفق و با حال خوب تربیت کنید
متاچطور فرزندی تربیت کنم که حال خوبی داشته باشد وموفق باشد؟
آسیب هایی که من به کودکم می زند چه اثراتی را در آینده او خواهد داشت؟

نام فارسی دوره آموزشیتکنیک های تغییر رفتار در کودکان
 
درباره دوره آموزشیروش های تغییر سریع رفتارهای کودکم در دوره 4 تا 11 سالگی چطور میتوانم به نیازتوجه فرزندم پاسخ درستی بدهم؟
انواع توجه چیست وچه اقداماتی برای بهبود توجه من به او باید انجام دهم؟
نقش بازی در حل کردن مشکلات فرزندم چگونه است؟
چطور از فرزندم درخواست داشته باشم تا حرف شنوی داشته باشد؟
چگونه والدی مقتدر باشم که به خودم وفرزندم آسیب نزنم؟
تمرینات عملی و کاربردی برای حل مشکلات فرزندان
حاصل دورهچگونه بتوانم مشکلات فرزندم را بدون تنش حل کنم و روش های تغییر رفتار را می آموزید دراین کارگاه
پیش‌نیاز    فرزند پروری مدرن  
دسته‌بندیکودک
 
متابا چه تکنیک هایی میتوانم رفتارهای غلط فرزندم را اصلاح کنم؟
چطور میتوانم درخواستهایی به فرزندم بدهم که حرف شنوی داشته باشد

نام فارسی دوره آموزشیتربیت جنسی
نام انگلیسی دوره
(
در آدرس صفحه ظاهر می‌شود)
 
درباره دوره آموزشیضرورت واهمیت تربیت جنسی چیست؟
اصول صحبت کردن با فرزند درباره تربیت جنسی
هویت جسمی ، جنسی ، گرایش جنسی و رفتار جنسی چیست؟
مراحل رشد طبیعی جنسی در دوره پیش از دبستان
مراحل رشد طبیعی جنسی در دوره 6 تا 9 سالگی
مراحل رشد طبیعی در دوره 10 تا 12 سالگی
رفتارهای جنسی که نباید چندان نگرانش باشیم
رفتارهای جنسی نگران کننده
مهمترین موضوعاتی که درتربیت جنسی باید درنظر گرفته شود
حاصل دورهدراین دوره شما می آموزید چگونه یک آموزش سالم به فرزندانتان بدهید تا بتواند از خودش مراقبت کند و مورد سوء استفاده قرار نگیرد
پیش‌نیاز    فرزند پروری مدرن  
دسته‌بندیکودک ونوجوان
 
متااقدامات پیشگیرانه برای عدم سوء استفاده جنسی از فرزندانتان

نام فارسی دوره آموزشیپرخاشگری در کودکان
 
درباره دوره آموزشیپرخاشگری در کودکان به چه دلایلی است ؟
چه اقداماتی انجام دهیم تا پرخاشگری فرزندم از بین برود؟
نقش من درایجاد پرخاشگری چیست؟
نقش عوامل قبل از تولد درپرخاشگری کدامند؟
حاصل دورهدر این دوره می آموزید با پرخاشگری های کودکتان چکار کنیدتا ازبین برود
پیش‌نیاز    فرزند پروری مدرن ، تکنیکهای تغییر رفتار  
دسته‌بندیکودک
 
متاچگونه میتوانم مشکل پرخاشگری کودکم را حل وفصل کنم؟

نام فارسی دوره آموزشیروانشناسی نوجوانی وبلوغ
 
درباره دوره آموزشیویژگیهای روانشناسی دوره نوجوانی چیست؟
نیازهای نوجوان من چیست وچگونه به انها پاسخ بدهم؟
مهمترین وظایف من بعنوان والدین چیست؟
نقش هویت یابی درمشکلات بین من وفرزندانم و چگونه آن را حل وفصل کنم؟
اجزای تشکیل دهنده هویت چیست؟
چرا فرزند من نیازهای کاذب پیدا کرده است و چه اقداماتی باید انجام دهم؟
حاصل دورهدراین دوره نحوه تعامل سالم وپاسخ دادن به نیازهای نوجوان و یک ارتباط بدون تنش را می آموزید
دسته‌بندینوجوان
 
متاچطور بتوانم یک رابطه سالم و بدون تنش داشته باشم ؟
با مشکلات بین خودم وفرزندم چکارکنم تا حل گردد؟

اطلاعات دوره
 سرکار خانم دکتر مهسا محسنی
نام فارسی دوره آموزشیفرزندپروری
  
درباره دوره آموزشیسفر به دنیای کودکان درصورتیکه با امادگی های چند جانبه همراه باشد به سلامت طی می شود. یکی از مهم ترین این آمادگی ها آشنا بودن به دنیای کودکان و زبان ارتباط با آنهاست.
که در این دوره به این مباحث می پردازیم:
1) مقدمات والدگری
2) آهنگ رشد 3) ارتباط با دنیای کودک 4) راهکارهای افزایش رفتارهای مطلوب کودکان
5) راهکارهای کاهش رفتارهای نامطلوب کودکان  
اطلاعات دوره
 سرکار خانم دکتر مهسا محسنی
نام فارسی دوره آموزشیبا خشم کودک خود چه کنم؟ ( راهکارهای بازی محور ویژه والدین)
  
درباره دوره آموزشیکودکان آیینه تمام نمای شما هستند و آنچه که امروز در شخصیت کودک می کارید در آینده برداشت خواهید کرد. گرچه خشم یک هیجان طبیعی هست اما ابزار رفتاری آن یعنی پرخاشگری یکی از دغدغه های والدین است که در این کارگاه به این مهم می پردازیم. که شامل:
_ مهارت های فرزند پروری به والدین برای مهار رفتارپرخاشگرانه _آموزش پله پله مهارت کنترل خشم از طریق داستان،نقاشی و بازی به کودک
  
پیش‌نیاز  توصیه میشود مهارت های کنترل خشم را والدین آموزش ببینند  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما اسکرول به بالا