صنعتی و سازمانی

1- برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران ارشد ، مدیران میانی ، کارمندان ، کارگزاران و سرپرستان

2- انجام انواع تست های استخدامی جهت استخدام پرسنل

3- آسیب شناسی سازمانی

4- مشاوره کسب و کار

5- انواع آزمون های شخصیت ، رغبت سنجی جهت اینکه چه افرادی برای چه قسمتی از موسسه یا اداره یا کارخانه شما مناسب است.

6- انجام درخواست های شما

7- تهیه پرونده ای سلامت روان

Call Now Buttonتماس با ما اسکرول به بالا